Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Ελληνορθόδοξοι λόγοι ηρώων και μεγάλων ιστορικών για την χριστιανική πίστη."Το επ' εμοί, ενόσω ζώ και αναπνέω και σωφρονώ, δεν θα παύσω πάντοτε να υμνώ μετά λατρείας τον Χριστό μου, να περιγράφω μετ' έρωτος την φύσιν και να ζωγραφώ μετά στοργής τα γνήσια Ελληνικά ήθη".
-- Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης


«Η χριστιανική θρησκεία εσυντήρησεν εις τους Έλληνας και γλώσσαν και πατρίδα και αρχαίας ένδοξους αναμνήσεις και εξαναχάρισεν εις αυτούς την πολιτικήν ύπαρξιν της οποίας είναι στύλος και εδραίωμα… Πρώτα είμαι Έλληνας... γιατί γεννήθηκα σ’ αυτή τη χώρα... Είμαι Έλληνας από πατέρα και μητέρα· είμαι με τη χάρη του Θεού... Έλληνας εκ γενετής, από καθαρή αγάπη, από αίσθημα, από καθήκον και από θρησκεία». -- Ιωάννης Καποδίστριας


"Το ουσιαστικότερο και υψηλότερο περιεχόμενο της αληθινής ανθρώπινης φύσεως είναι η πατρίδα και η πίστη" -- Διονύσιος Σολωμός

 
«Τὸ ὄνομα τῆς Ἑλλάδος, ἄνευ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἴσως δὲν ἤθελεν ὑπάρχει σήμερον». -- Σπυρίδων Ζαμπέλιος

   
"Η Ορθοδοξία ήταν η δύναμη που διετήρησε τον Ελληνισμό κατά την διάρκεια των σκοτεινών αιώνων..." -- Στήβεν Ράνσιμαν (Βρετανός Βυζαντινολόγος)

   
"Η Ελλάδα ζει στις χριστιανικές Εκκλησίες" -- E. Hatch


"Επί δέκα αιώνες (Βυζάντιο), η Εκκλησία υπήρξε η μεγάλη προστάτης του Ελληνισμού, όταν δε το Βυζάντιον έπεσε, η Εκκλησία παρέσχε εις τον Ελληνισμό υπηρεσία ακόμη ανωτέρα. Αυτή διεφύλαξε ομού με την Θρησκεία, την Ελληνική Εθνότητα και την Ελληνική Παιδεία της"
-- Κάρολος Ντηλ - Βυζαντινολόγος

"...δεν σώζεται η Ορθοδοξία από τον Ελληνισμό, αλλά ο Ελληνισμός σώζεται μέσα στην Ορθοδοξία" -- π. Γεώργιος Μεταλληνός
 
"Η Εκκλησία υπήρξε ο κύριος παράγοντας εξελληνισμού της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας" -- Ν. Γιόργκα (Ρουμάνος Βυζαντινολόγος)
"Τον λαό (της Πελοποννήσου το 1821) υποκίνησαν οι έχοντες συμφέροντα και σχέσεις μετά τούτων, οι έμποροι, οι πρόκριτοι, και κυρίως oι μητροπολίτες και γενικώς οι ανήκοντες στον κλήρο, δηλαδή οι πραγματικοί ηγέτες του Έθνους" -- Μόραλι Μελίκ Μπέη (Τούρκος ιστορικός)

2 σχόλια:

 1. Λόγος της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας προς τους Έλληνας προκρίτους
  Η πολιτική διαθήκη της Μπουμπουλίνας

  "Έχασα το σύζυγό μου. Ευλογητός ο Θεός!
  Ο πρεσβύτερος υιός μου έπεσε με τα όπλα ανά χείρας. Ευλογητός ο Θεός!
  Ο δεύτερος υιός μου δεκατετραετής την ηλικίαν μάχεται μετά των Ελλήνων και πιθανώς να εύρη ένδοξον θάνατον. Ευλογητός ο Θεός!
  Υπό την σκιάν του σταυρού θα ρεύση επίσης το αίμα μου. Ευλογητός ο Θεός!
  Αλλά θα νικήσωμεν ή θα παύσομεν να ζώμεν. Θα έχομεν όμως την παρηγορίαν ότι δεν αφήσαμεν όπισθεν ημών δούλους Έλληνας"

  (Λόγος της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας προς τους Έλληνας προκρίτους).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παιδιά μου, πρέπει να φυλάξετε τήν Πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως κι έπειτα υπέρ Πατρίδος.
  Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

  Γλυκύτερον πράγμα δεν είναι άλλο από την πατρίδα και την θρησκεία. Όταν δι΄αυτά τον άνθρωπο δεν τον τύπτει η συνείδησή του, αλλά τα δουλεύει ως τίμιος και τα προσκυνεί, είναι ο πλέον ευτυχής καί πλέον πλούσιος.
  Μακρυγιάννης

  Τότε έφκειασα ντουφέκι ασημένιο, πιστόλες και άρματα και ένα καντήλι καλό. Και αρματωμένος καλά και συγκυρισμένος το πήρα και πήγα εις τον προστάτη μου κι αληθινό φίλο, τον Αη-Γιάννη, και σώζεται ως τα σήμερον, έχω το όνομά μου γραμμένο εις το καντήλι. Και τον προσκύνησα με δάκρυα από μέσα από τα σπλάχνα μου, ότι θυμήθηκα όλες μου τις ταλαιπωρίες όπου δοκίμασα.
  Μακρυγιάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή