Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Προφητεία στον τάφο του Μέγα Κωνσταντίνου


28 ΜΑΪΟΥ - Η Φρουρά της Βασιλεύουσας

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γραμμένη σε κώδικα συμφώνων, λέξεων δηλαδή χωρίς τα φωνήεντα
Εξηγήθηκε υπό του Πατριάρχου Γενναδίου το 1440 μ.Χ., δεκατρία χρόνια προ της Αλώσεως:

"Τη πρώτη της Ινδίκτου* η βασιλεία του Ισμαήλ ο καλούμενος Μωάμεθ μέλλει δια να τροπώση γένος των Παλαιολόγων την επτάλοφον κρατήσει έσωθεν βασιλεύσει έθνη πάμπολλα κατάρξει και τας νήσους ερημώσει μέχρι του Ευξείνου Πόντου ιστρογείτονας πορθήσει, τη ογδόη της Ινδίκτου Πελοπόννησον κατάρξει τη εννάτη της Ινδίκτου εις τα βόρεια μέρη μέλλει δια να στρατεύση
τη δεκάτη της Ινδίκτου τους Δαλμάτας τροπώσει πάλιν επιστρέψει έτι χρόνον τοις Δαλμάταις πόλεμον εγείρει μέγαν μερικόν τε συντριβήναι και τα πλήθη και τα φύλα συνοδοί των εσπερίων διά θαλάσσης και ξηράς τον πόλεμον συνάψουν και τον Ισμαήλ τροπώσουν. Το δε απόγονον αυτού βασιλεύεσει έλαττον μικρόν ολίγον. Το δε ξανθόν γένος άμα μετά των πρακτόρων όλων Ισμαήλ τροπώσουν την Επτάλοφον επάρουν μετα των προνομίων. Τότε πόλεμον εγείρουν έμφυλον ηγριωμένον μέχρι της πεμπταίας ώρας και φωνή βοήσει τρίτον στήτε στήτε στήτε. Μετά φόβου σπεύσατε πολλά σπουδαίως εις τα δεξιά τα μέρη άνδρα εύρητε γενναίον θαυμαστόν και ρωμαλέον τούτον έξετε δεσπότην. φίλος γαρ εμού υπάρχει και αυτόν παραλαβόντες θέλημα εμόν πληρούται"

(εκ χειρογράφου Ι. Μ. Κωνσταμονίτου Αγίου Όρους)

*: Ερμηνεία της Ινδίκτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου